Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Leśniowice

Logo - Urząd Gminy Leśniowice

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe 2019 r.
Oświadczenie majątkowe z tytułu objęcia funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe 2018 r.
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe 2013 r.
Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe 2019 r.
Oświadczenie majątkowe 2018 r.
Oświadczenie majątkowe 2017 r.
Oświadczenie majątkowe 2016 r.
Oświadczenie majątkowe 2015 r.
Oświadczenie majątkowe 2014 r.
Oświadczenie majątkowe 2013 r.
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe 2017 r.
Oświadczenie majątkowe 2015 r.